Türkçe English Spanish

Meme Küçültme

Normalden daha büyük memeler hem görsel olarak hem de ağırlığa bağlı pek çok sıkıntıya neden olabilir. Genç yaşlarda daha sıklıkla görsel problem yaratsa da ağır ve sarkmış memeler  ilerleyen yaşla birlikte ağırlıktan dolayı sırt ve bel ağrısı, sütyen askı yerlerinde çökme, boyunda eğilme, meme alt katlantı yerlerinde pişik , kaşınma ve ciltte koyulaşma ortaya çıkar. Buna ek olarak uygun sütyen bulamadıkları için daha dar ölçüde kullanmaya bağlı rahat nefes alamamaktadırlar.

Meme küçültme ameliyatı ile meme normal boyutlarına getirilip sarkmış cilt yapı da düzeltilip dikleştirme sağlanır.

Meme küçültme ameliyatı hangi yaşlarda yapılır?


18 yaşından sonra memelerdeki büyüklüğe bağlı benzer şikayetleri olan tüm kadınlar bu ameliyatı olabilir.

Ameliyat sonrası emzirebilir miyim?

Ameliyat esnasında süt kanallarının büyük bir kısmı korunacağı için emzirmeyle ilgili problem yaşanmaz. Burda belirleyici olan nokta hangi teknikle küçültme yapıldığıdır. Meme ucu ve çevresindeki dokuları koruyan tekniklerde emzirmede herhangi bir sorun olmaz.

Ellili yaşlardan sonra aşırı derecede sarkmış memeler de kullanılan teknik farklı olabilir bu durumlarda meme ucu deri yaması gibi olması gereken noktaya dikildiği için süt verme ya da emzirme olmayacaktır.

Meme küçültme ameliyatında Kullanılan teknikler

Meme küçültme ameliyatı nda kullanılacak teknik memenin boyutlarına ve kişinin nasıl bir meme istediğine göre değişmektedir pek çok farklı teknik olması ile birlikte hiçbir teknik tek başına mükemmel kabul edilmez kişiden kişiye uygulanacak metot değişkenlik gösterebilir.

Lolipop teknik ( Vertikal Skar) meme küçültme de dikiş izi meme ucunu çevresinde ve dik aşağıya inecek şekilde olur bu ameliyat tekniği daha çok dikleştirmeye yönelik ve ileri derecede büyük olmayan memeler için uygundur. Avantajı Meme at saplantı bölgesinde herhangi bir diş hattı bulunmaz.

Dezavantajı ise ileri derecede büyük memelerde ya da aşırı derecede sarkmış memelerde yeterli küçültmeye sağlayamayabilir.

Ters T meme küçültme en sık uygulanan meme küçültme tekniğidir.Memelerden yeterli kadar doku çıkartılıp meme ucu istenen seviyeye getirilebilir.
Serbest meme ucu tekniği; İleri yaşlarda veya aşırı derecede büyük sarkmış memelerde uygulanabilir.Bu teknik daha çok emzirme beklentisi olmayan ve ağırlıkdan dolayı şikayetçi olan hastalara uygulanabilir.

Ameliyat öncesi hazırlık

Meme küçültme isteğiyle başvuran hastalar muayene edilip hastanın beklentisi doğrultusunda uygulanacak tekniğe
Karar verilir. 40 yaş altındaki hastalar için meme Ultrasonu, 40 yaş üstü hastalar için ise meme Ultrasonuyla beraber mamografi görüntüleme sonuçlarını değerlendirirler.

Bunun nedeni eğer memede Şüpheli kitle veya kistik bir yapı var ise ameliyat esnasında bu bölgelerden çıkarılan dokular patolojik incelemeye gönderilir.
Genel anestezi altında ameliyat olabilmek için eşlik eden hastalıklar var ise ilgili branşa konsültasyon yapılarak tedavi protokolü belirlenir.

Ameliyat süreci ve Hastane

Meme küçültme ameliyatı cerrahi süresi ortalama 2-3 saat arasında değişmektedir. Her iki meme yan taraflarından diren hortumları olacaktır. Bunlar meme içindeki sızıntılara ve hafif kanamaları dışarı almak için kullanılır. Ameliyat bitiminde toparla iyice medikal sütyen takılır.Ameliyat sonrası ortalama üç gün sonra drenler çıkartılır. Bir gece hastanede yatıştan sonraErtesi gün taburcu edilir. Önlem amaçlı antibiyotik ve ağrı kesici reçete edilip üçüncü gün kontrol muayeneye çağrılır.

İyileşme süreci ve Ağrı

Ameliyat sonrası yaklaşık bir hafta on gün sonra işinize dönebilirsiniz. Bu süre içerisinde size gösterilen şekilde pansumanlara devam etmeniz gerekecektir.Medikal toparlayıcı sütyeni bir ay boyunca kullanmanız gerekir.
Her ameliyatta olduğu gibi ağrı hissi kişiden kişiye değişebilir. Ancak meme küçültme ameliyatı çok şiddetli ağrılı bir ameliyat değildir. Ameliyat sonrası ilk gün memelerde bir gerginlik ve direnlerin çıktığı noktalarda bir miktar ağrınız olabilir. İlerleyen günlerde ağrı  hızlı bir şekilde azalacaktır.
 
Dikiş izi kalacak mı?

Ameliyatın erken dönemlerinde dikiş hattında belli bir kızarıklık ortaya çıkar, ilerleyen dönemlerde ise bu kızarıklık giderek azalacaktır. Tam yara iyileşmesi için 6-12 aylık bir sürenin geçmesi gerekir. Her insanın yara iyileşmesi kendine özgü olduğundan kalacak iz miktarları farklılık gösterir. Yara iyileşmesi iyi olan kişilerde dikiş hattı tamama yakın iyileşip kaybolurken bazen beyaz çizgi şeklinde veya koyu renkte iyileşme gözlenebilir. Kişinin yaşı, ten rengi, eşlik eden hastalıkların olup olmaması, sigara alkol kullanımı ve uygulanan meme küçültme tekniğine göre kalacak olan dikiş izi miktarı değişkenlik gösterir.

Ameliyat sonrası dikkat edilmesi gereken durumlar

Ameliyat sonrasında size gösterilen şekilde pansumanlarınız yapılmalı, reçete edilen ilaçlarınızı düzenli bir şekilde kullanmanız gerekir. İlk iki haftalık süreçte ağır spor yapmamanız, kollarınızı omuz hizasından daha yukarıya kaldırmamanız ve  7-10 gün sırt üstü uyumanız gerekir.

Beni Arayın
Zuhuratbaba Mah. Haksever Sok. No:2 Paşa İş Merkezi Daire:9 Bakırköy / İstanbul